خدمات کولرگازی اکباتان
خدمات کولرگازی اکباتان

کولر گازی اکباتان شفاف در خدمات و قیمت

شماره تماس کولرگازی اکباتان

شماره تماس

44666252
شماره کولرگازی اکباتان

شماره همراه

09128582823
آدرس کولرگازی اکباتان

شهرک اکباتان فاز ۲ مجتمع تجاری گلها

ضلع جنوبی پلاک ۲۰
کاهنده مصرف برق کولر گازی

کاهنده مصرف برق کولر گازی

وقتی یک کولر گازی روشن می شود،کمپرسور پیوسته عمل می کند تا زمانی که ترموستات در دمای تنظیم شده خاموش کند. وقتی که دمای اتاق مجدادا افزایش می یابدکولر دوباره روشن شده و این چرخه دوباره تکرار می شود.بیشتر کولر های گازی در ظرفیتی بیش از آنچه که مطلوب است به کار گرفته می شود.در واقع این کولر ها معمولا در ابعاد و ظرفیت هایی برای رسیدن به بهترین سرمایش به علاوه یک حاشیه اطمینان در گرم ترین روزهای سال طراحی و استفاده می شوند. پس در بیشتر شرایط عملیاتی ، این ظرفیت بالا ضرورت ندارد و سیستم بزرگتر از حد نیاز است بنابراین سیستم بیشتر مواقع با ظرفیت بیش از نیاز کار می کند.

در شرایط معمول آب وهوایی، ظرفیت ذخیره انرژی به سرعت تکمیل میشود که به این حالت اشباع ترمو دینامیکی می گویند. روشن بودن کمپرسور تحت این شرایط دیگر اثر سرمایش ندارد و در واقع انرژی تلف می شود. Aircosaver این کاستی ها را جبران کرده و هوشمندی را به کولر گازی اضافه می کند.وقتی دستگاه، سرمایش بیش از حد را تشخیص دهد کمپرسور را خاموش و از سرمای بیهوده جلوگیری می کند.پس از خاموشی کمپرسور به وسیله ی دستگاه کاهنده، کولر به حالت ذخیره سازی انرژی می رود.در این حالت فقط فن کار می کند و سیستم شما حداکثر استفاده را از هوای سرد ذخیره شده در مبدل حرارتی کولر به عمل می آورد.

زمانی که هوای سرد ذخیره شده مصرف شد کمپرسور دوباره روشن شده و به صورت موثر کار می کند. اکنون بدون دخالت قسمت های ناکارآمد چرخه سرما سازی، دمای اتاق به دمای مطلوب می رسد.این عمل منجر به صرفه جویی قابل توجه انرژی بدون تاثیر نامطلوب بر کیفیت سرمایش محیط می شود.چون لحظات روشن شدن کمپرسور از دستگاهی به دستگاه دیگر و در شرایط آب وهوایی مختلف متفاوت است،Aircosaver دایما وضعیت محیط را کنترل می کند و برای اطمینان از کارایی مطلوب و مطمئن کولر شما، در تمامی لحظات تنظیمات خود را بهینه می کند.